+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Legemiddel-samstemming

Målet med legemiddelsamstemming er at pasienten til enhver tid har den sist oppdaterte legemiddellisten med oversikt over de medisinene han/hun faktisk bruker.

E-læringskurset i legemiddelsamstemming gir en god innføring i viktigheten av legemiddelsamstemming og det viser hvordan man kan utføre det i praksis.

Målgruppen for kurset er helsepersonell som håndterer legemidler og har pasientkontakt.

Kurset er laget for spesialisthelsetjenesten, men er også viktig for kommunehelsetjenesten da legemiddelsamstemming også skal gjennomføres der. God legemiddelsamstemming gir et tryggere pasientforløp og sikrer gode overganger mellom sykehus og kommune.

I kurset kan du blant annet lære:

  • Hva er legemiddelsamstemming?
  • Hvilke kilder til legemiddelinformasjon bør du bruke?
  • Hvordan er det lurt å stille spørsmål til pasienten?
  • Hva du må tenke på ved utskriving?

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Sykehusapotekene i Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal.

Course Content

Innhold: