Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Legemiddel­samstemming

Helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten
Tid ikke angitt

Målet med legemiddelsamstemming er at pasienten til enhver tid har den sist oppdaterte legemiddellisten med oversikt over de medisinene han/hun faktisk bruker.

E-læringskurset i legemiddelsamstemming gir en god innføring i viktigheten av legemiddelsamstemming og det viser hvordan man kan utføre det i praksis. God legemiddelsamstemming gir et tryggere pasientforløp og sikrer gode overganger mellom sykehus og kommune.

Målgruppe

Kurset kan være nyttig for alt helsepersonell som håndterer legemidler og har pasientkontakt.

Hensikt

Hensikten med kurset er at du og dine kollegaer skal kunne gjennomføre legemiddelsamstemming på en god måte. 

Helsepersonell som gjennomfører legemiddelsamstemming skal sikre en fullstendig oversikt over pasientens faktiske legemiddelbruk. Kurset handler om legemiddelsamstemming ved innleggelse og utskriving av pasienten fra sykehus. 

Innholdet bygger på Forskrift om legemiddelhåndtering, Journalforskriften, faglige råd fra Helsedirektoratet og prosedyrer for legemiddelsamstemming. 

I kurset kan du blant annet lære

  • Hva er legemiddelsamstemming?
  • Hvilke kilder til legemiddelinformasjon bør du bruke?
  • Hvordan er det lurt å stille spørsmål til pasienten?
  • Hva du må tenke på ved utskriving?