Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Livsmestring

Spesialisthelsetjenesten, kommune, habiliteringstjenesten, skolevesenet
Ca. 20-30 min
Kvinne står foran et veikryss og må velge hvilken retning hun skal gå.Foto: Shutterstock

Målet med denne e-læringen er at ansatte kan bli motiverte og i stand til å bruke helsefremmende metodikk i møte med sine pasienter og deres pårørende. Målet med en helsefremmende metodikk er at den enkelte pasient og pårørende styrkes ved å bli bevisst egen situasjon og egne ressurser og dermed får en økt helsekompetanse og bedre livsmestring.

Utviklet av: Samhandlings- og helsefremmingsavdelingen på Ahus ved Karen Therese Sulheim Haugstvedt og Kjersti Fløtten

Målgruppe: Fagpersoner ansatt i spesialisthelsetjenesten eller i kommuner/ bydeler og andre fagpersoner som pedagoger, skolehelsetjenesten, habiliteringstjenesten. 

Estimert tidsbruk: 20-30 minutter