Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

LTMV barn

Helsepersonell og annet personell som jobber i pasientens hjem
Ca. 90 - 120 minutter
Baby med trachealkanyleFoto: RegDig

Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV-team) på Barne, – og ungdomsklinikken ved Akershus universitetsssykehus HF, har med støtte av det nasjonale kvalitets- og kompetansenettverket for langtidsmekanisk ventilasjon (NN-LTMV), utviklet opplæringsfilmer og kunnskapstester i LTMV prosedyrer og utstyr.

Filmene skal være et supplement til praktisk undervisning og skal kunne deles med ansatte i kommunehelsetjenesten som jobber i pasientens hjem.