Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Miljøterapi i behandling av rusmiddelavhengige

Fagpersoner som har utøvelse og praktisering av miljøterapi i rusbehandling
Ca. 40 min
Illustrasjon av fire forskjellige mennesker som står og prater sammen i et rom.Skjermdump fra kurset: Miljøterapi i TSB. Illustrasjon: TSB

Hensikten med kurset er å bidra til bedre pasientbehandling ved styrke de ansattes kompetanse om miljøterapi – både ved å bygge og synliggjøre felles kunnskap om miljøterapi i rusbehandling, og å bidra til å utvikle ferdigheter i å vurdere og velge ulike miljøterapeutiske intervensjoner.

Målgruppe: Primærmålgruppen er  fagpersoner som har utøvelse og praktisering av miljøterapi i rusbehandling som en sentral del av sin stilling. Viktige sekundærmålgrupper er leger, psykologer, fysioterapeuter og andre som har behov for tett samspill med miljøterapien i et pasientforløp.

Varighet: Ca. 40 minutter