Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Motiverende intervju (MI)

Helse- og sosialfaglig personell, leger og psykologer og andre som arbeider i helsetjenesten
Ca. 30 min
Illuistrasjonsbilde av en mann og en kvinne som sitter i hver sin stol ovenfor hverandre og praterIllustrasjonsbilde Motiverende Intervju. Skjermdump: TSB

Kurset gir en kort innføring i grunnleggende elementer i motiverende intervju. I helsevesenet snakker vi med andre om endring. Det kan være alt fra avgrensede endringer i kosthold eller fysisk aktivitet, til store endringer som å flytte fra en voldelig partner, eller å trappe ned på bruken av rusmidler.

Når vi skal tematisere en endring kan vi være redde for å skade relasjonen, eller at pasienten skal ta det ille opp. En god samtaletilnærming kan gjøre det lettere å ta opp et vanskelig tema. En slik tilnærming er motiverende intervju. Kurset gir en innføring i:

  • Verdigrunnlag og holdningssett
  • Kommunikasjonsferdigheter
  • Fenomener i endringsprosessen – møte motstand og hvordan tilføre informasjon
  • Endringssnakk – indre motivasjon for endring
  • Veivalg –  utforske grad av motivasjon og hvordan tilpasse samtalen

Målgruppen er helse- og sosialfaglig personell, leger og psykologer og andre som arbeider i helsetjenesten. Kurset kan også være nyttig for andre sektorer. 

Kurset er utviklet ved Oslo universitetssykehus i samarbeid med TSB.