+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illuistrasjonsbilde av en mann og en kvinne som sitter i hver sin stol ovenfor hverandre og praterIllustrasjonsbilde Motiverende Intervju. Skjermdump: TSB

Motiverende intervju (MI)

Kurset gir en kort innføring i grunnleggende elementer i motiverende intervju. I helsevesenet snakker vi med andre om endring. Det kan være alt fra avgrensede endringer i kosthold eller fysisk aktivitet, til store endringer som å flytte fra en voldelig partner, eller å trappe ned på bruken av rusmidler.

Når vi skal tematisere en endring kan vi være redde for å skade relasjonen, eller at pasienten skal ta det ille opp. En god samtaletilnærming kan gjøre det lettere å ta opp et vanskelig tema. En slik tilnærming er motiverende intervju. Kurset gir en innføring i:

  • Verdigrunnlag og holdningssett
  • Kommunikasjonsferdigheter
  • Fenomener i endringsprosessen – møte motstand og hvordan tilføre informasjon
  • Endringssnakk – indre motivasjon for endring
  • Veivalg –  utforske grad av motivasjon og hvordan tilpasse samtalen

Målgruppen er helse- og sosialfaglig personell, leger og psykologer og andre som arbeider i helsetjenesten. Kurset kan også være nyttig for andre sektorer. 

Kurset er utviklet ved Oslo universitetssykehus i samarbeid med TSB.