+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde fra e-læringskurset

Nedsatt hørsel

Kurset gir deg kunnskap så du kan møte mennesker med nedsatt hørsel på en god måte.

Det er utviklet i et samarbeid mellom HLF Briskeby og Hørselsentralen ved Drammen sykehus, både for ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Det tar 20-25 minutter å gjennomføre kurset.