+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

NEWS2 – teori og praktisk bruk

I dette kurset skal du lære hvordan du tidlig kan oppdage forverret tilstand hos pasienter innlagt på sykehus.

I kurset vil vi gjennomgå:

  • bakgrunn for NEWS2- teori
  • praktisk bruk av NEWS2 – National Early Warning Score
  • hvordan sikre muntlig kommunikasjon ved bruk av kommunikasjonsverktøyet ISBAR

Målgruppe
Helsepersonell som jobber med pasientbehandling.

Tid
Det vil ta deg ca. 30 minutter å gjennomføre kurset.