+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde fra e-læringskurset.

NIHSS skåringsverktøy

Målet med dette kurset er å kvalitetssikre opplæring og utførelse av NIHSS-skåring. Skåringen brukes i forbindelse med akutt hjerneslag.

Målgruppen er helsepersonell som jobber med pasienter med akutt hjerneslag.

Det tar ca. 1 time å gjennomføre kurset.