Opplæring – SUG Lærdal LCSU4

Dette kurset inneholder opplæringsvideo fra leverandøren av utstyret.
Det tar ca 3 minutter å gjennomføre kurset.