Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Opplæringspakke – Rehabilitering etter covid-19

Medarbeidere på frisklivssentraler/ lavterskeltilbud, ledere, saksbehandlere og helsepersonell innen rehabilitering i kommunehelsetjenesten
Tid ikke angitt
Illustrasjon: Oslo kommune

Dette kurset gir en kort innføring i ulike tema knyttet til rehabilitering av senfølger etter covid-19.

Det testes ikke lenger for covid-19, og kunnskapen i dette kurset også aktuell  for andre postvirale / postinfeksiøse  tilstander.

Målet med kurset er å skape felles forståelse for

  • Senfølger etter Covid-19 og postvirale/ postinfeksiøse tilstander
  • Oppfølging og rehabilitering ved senfølger etter Covid-19 og andre tilsvarende følgetilstander
  • Rehabiliteringstilbud i Oslo kommune

Målgruppen for opplæringen er medarbeidere på frisklivssentraler/ lavterskeltilbud, ledere, saksbehandlere og helsepersonell innen rehabilitering i kommunehelsetjenesten. Opplæringspakken er utviklet for Oslo kommune, men kan også benyttes av andre.

Kurset er inndelt i fire deler med ulike undertema. Du kan velge å ta hele kurset samlet eller å ta enkelttemaer. Mange av temaene har klar overføringsverdi til andre sykdommer og tilstander som eksempelvis alvorlige infeksjonssykdommer som utløser et rehabiliteringsbehov.

Opplæringspakken bygger på forskning og erfaring fra brukere og fagpersoner i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det er fortsatt lite forskning på feltet og vi anbefaler at tjenestene følger med på nasjonale føringer, oppdatert forskning, og deler erfaringer om rehabilitering etter covid-19 og andre postvirale / postinfeksiøse tilstander.

Opplæringspakken ble  utarbeidet av Helseetaten i Oslo kommune i 2022 i samarbeid med brukerrepresentanter og fagpersoner, på oppdrag fra Byrådsavdeling for helse. Revidert desember 2023.