+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjon: Oslo kommune

Opplæringspakke – Rehabilitering etter covid-19

Dette kurset gir en kort innføring i ulike tema knyttet til rehabilitering etter covid-19.

Målet med kurset er å skape felles forståelse for

  • Covid-19 sykdommen og senfølger etter Covid-19
  • Oppfølging og rehabilitering ved senfølger etter Covid-19
  • Rehabiliteringstilbud i Oslo kommune

Målgruppen for opplæringen er ledere, saksbehandlere og helsepersonell innen rehabilitering i kommunehelsetjenesten. Opplæringspakken er utviklet for Oslo kommune, men er relevant også for resten av landet.

Kurset er inndelt i seks deler som videre er inndelt i ulike tema. Du kan velge å ta hele kurset samlet eller å ta enkelttemaer. Mange av temaene har klar overføringsverdi til andre sykdommer og tilstander som eksempelvis alvorlige infeksjonssykdommer som utløser et rehabiliteringsbehov.

Opplæringspakken bygger på forskning og erfaring fra brukere og fagpersoner i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det er fortsatt lite forskning på feltet og vi anbefaler at tjenestene følger med på oppdatert forskning og deler erfaringer om rehabilitering etter covid-19.

Opplæringspakken er utarbeidet av Helseetaten i Oslo kommune i samarbeid med brukerrepresentanter og ulike fagpersoner, på oppdrag fra Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester.