+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Pakkeforløp barn og unge – psykisk helsevern

Kurset er utviklet for alle behandlere i psykisk helsevern, barn og unge. Det gir en innføring i «Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge».

Kurset bygger på grunnkurset i pakkeforløp psykisk helse og rus.

Det tar ca. 25 minutter å gjennomføre kurset.