Pakkeforløp barn og unge – psykisk helsevern

Kurset er utviklet for alle behandlere i psykisk helsevern, barn og unge. Det gir en innføring i “Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge”.

Kurset bygger på grunnkurset i pakkeforløp psykisk helse og rus.

Det tar ca. 25 minutter å gjennomføre kurset.