+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Pakkeforløp TSB – psykisk helsevern

Dette kurset bygger på grunnkurset i pakkeforløp psykisk helse og rus. Det er for alle behandlere innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Det tar ca. 25 minutter å gjennomføre kurset.