+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Pakkeforløp voksne – psykisk helsevern

Kurset er utviklet for alle behandlere i psykisk helsevern, voksne. Det gir en innføring i “Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne”.

Kurset bygger på grunnkurset i pakkeforløp psykisk helse og rus.

Det tar ca. 25 minutter å gjennomføre kurset.