Perifert venekateter

Dette kurset handler om innleggelse, stell og seponering av perifert venekateter (PVK) og er basert på VAR Healthcare sin prosedyre. Kurset er beregnet for alle som benytter PVK i sitt arbeid.

Det tar 15-20 minutter å fullføre kurset.

Course Content