Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Personsentrert omsorg til personer med utviklingshemming

Helse- og omsorgspersonell som gir tjenester til personer med utviklingshemming.
Ca. 2,5 timer
Bilde av mann i rullestolFoto: Shutterstock

Et digitalt kurs om Verdier, personsentrert omsorg og funksjonell analyse i tjenester til personer med utviklingshemming.

Den nye e-læringen gir en grunnleggende innføring i hvor viktig det er å legge til rette for tjenester basert på tjenestemottakerens egne verdier og ivareta personens psykologiske behov. Verdier er tett knyttet til vilje og preferanser, som er sentralt i FNs konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Videre gir kurset en grunnleggende innføring i funksjonelle analyser og hvordan de kan brukes for å undersøke miljømessige årsaker til adferd. Denne kunnskapen kan gi et mer nyansert bilde av situasjonen til personen og bidra til å gi bedre tjenester.

Målgruppe

Målgruppa er helse- og omsorgspersonell som gir tjenester til personer med utviklingshemming. Kurset kan også passe for ansatte i barnehage og skole.

Vi anbefaler at personer uten helsefaglig grunnutdanning tar e-læringskurset Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming først.

Det kan være nyttig at flere på arbeidsplassen din tar kurset samtidig. Da kan dere knytte temaene til egen arbeidspraksis og reflektere over faglige problemstillinger.

Kursets oppbygning

Kurset består av “Introduksjon til kurset”, tre moduler og en avsluttende test. Vi anbefaler at du jobber deg gjennom modulene i den rekkefølgen de er satt opp.

Estimert tidsbruk for kurset er 2,5 timer.

NB: Dette kurset er gratis, men krever innlogging i aldring og Helses kursportal. Innloggingen skjer via ID-portal og/eller BankID.