+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Prisma VENT40 hjemmerespirator

Apparatet benyttes for ventilasjon av pasienter som har egen pusteevne og gir kontinuerlig eller intermitterende ventilasjonsstøtte.

Målgruppe: Sykepleiere og omsorgspersoner som har ansvar for pasienter med langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) – hjemmerespirator.

Kurset er utarbeidet fra gjeldende brukermanualer fra produsenten Löwenstein Medical. Det anbefales at brukermanualer studeres i tillegg til e-læringskurset.

Utviklingen er støttet av Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratortjeneste, NKH.