+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Ressurspersoner og deres ledere

Kurset består av:

  • Ny ressursperson – Hva trenger lederen og ressurspersonen?
  • Praktisk organisering
  • Metoder og verktøy
  • Veien videre

Kurset tar ca 45. minutter og gjennomføre.

Kurset krever innlogging eller opprettelse av bruker i KS Læring, men man må ikke ha kommunal tilhørighet med KS læring for å gjennomføre kurset.

Formålet med kurset er å bidra til kunnskaper om hvordan vi kan samarbeide om kompetanseheving spesielt i kommunehelsetjenesten. Det inneholder eksempler fra praksis, problemstillinger og refleksjonsoppgaver. Dette kan gjennomgås alene, men enda bedre i fellesskap med leder og ressursperson. Dette kurset er laget med bakgrunn i en større evaluering av hvordan arbeidet med ressurspersoner gjøres i Lørenskog kommune. Dette førte til flere nye tiltak, blant annet denne E-læringen. Den er imidlertid laget for å kunne benyttes generelt i kommunehelsetjenesten.