Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Rusbehandling og kognisjon

Ledere, fagutviklere og helsepersonell som møter pasienter med rus- og avhengighetsproblemer.
Ca. 30-45 min
Bilde fra e-læringskurset.

I dette kurset vil du få kunnskap om betydningen av å tematisere kognitiv funksjon i rusbehandling, samt kunnskap om praktiske metoder og verktøy som kan benyttes i den kliniske hverdagen. Underveis i kurset vil du møte behandlere og pasienter i ulike situasjoner, der du selv er aktiv og utfører valg og handlinger. Kurset avsluttes med en kunnskapstest.

Kurset er utviklet som et virkemiddel i prosjektet «Hindre drop-out fra rusbehandling», der kognitiv funksjon er identifisert som én av fire risikofaktorer for drop-out fra rusbehandling. Prosjektleder: Hilde Harwiss, Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Målgrupper

Primærmålgruppen for opplæringen er klinikere i TSB, men også ledere, fagutviklere og pasienter kan ha nytte av kurset. Kurset kan også være nyttig for andre fagfelt som møter pasienter med rus- og avhengighetsproblemer både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Læringsmål

Grunnleggende kunnskaper:

  • Hva er kognitiv funksjon?
  • Hvordan kan rusmiddelbruk påvirke kognitiv funksjon?
  • Verktøy som kan identifisere ulike kognitive vansker
  • Hvordan tilpasse behandlingen?
  • Når bør pasienten utredes videre?

Ferdigheter:

  • Slik snakker jeg med ulike pasienten om kognitiv funksjon
  • Kunne tilpasse behandlingen til svekket kognitiv funksjon

Holdninger:

  • Skam. Pasienters erfaring vs terapeuters motvilje mot å ta det opp
  • Erkjenne at jeg som behandler har et ansvar for å tilrettelegge behandlingen for pasienten

Du bør beregne ca. 30-45 minutter til å gjennomføre hele kurset.