+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Rushåndtering for helsepersonell

Det overordnede formålet med dette kurset, er at du blir i stand til å tolk atferd og fysiologiske tegn hos pasienten, slik at du forstår at her dreier det seg om mulig inntak av et rusmiddel.

Dette er et innføringskurs for helsepersonell i både somatikk og psykisk helsevern.