Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Smitteregimer i sykehjem

Foto: Shutterstock

Kurset er rettet mot ansatte i kommunale og interkommunale institusjoner. De vil kunne komme i kontakt med beboere / pasienter som har en smittsom sykdom – og hvor det er innført et spesielt smitteregime.

Du vil lære om forskjellige smitteregimer, og håndtering av dette i sykehjem og interkommunale institusjoner.
Bruk det du har lært om smitteregimer i praksis for å bidra til god pasientsikkerhet.

For spørsmål, ta kontakt med hygienesykepleier ved ditt lokale sykehus eller se Infeksjonskontrollprogrammet for kommunale institusjoner 

Tidsbruk er ca. 15 minutter