Shutterstock.

Smittevern – kunnskapstest

Målgruppen for denne kunnskapstesten er medarbeidere som daglig er i situasjoner med smitterisiko fra pasienter.

Testen baserer seg på e-læringskursene:

  • Håndhygiene
  • Basale smittevernrutiner
  • Smitteisolering

Kurset har 15 spørsmål og krever 80 % rette svar for å bestå.

 

 

Course Content