Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Somatisk helse og alkohol (TSB)

Klinisk personell ved somatiske avdelinger på sykehus, og andre målgrupper slik som fastleger og annet helsepersonell.
Ca. 30-45 min

Pasienter i somatiske avdelinger kan ha et forbruk av alkohol i et omfang som kan ha betydning for den aktuelle tilstanden de skal behandles for. Dette kurset skal gi kjennskap til nyttige verktøy og metoder for å snakke med pasienter om alkohol, samt å ta konsekvenser av kartleggingen i form av samtaler med pasienter, og observasjoner og medikamentelle tiltak for å forebygge og behandle abstinens og delir.

Primærmålgruppen for kurset er klinisk personell ved somatiske avdelinger på sykehus, men kurset innhold kan være nyttig for andre målgrupper slik som fastleger og annet helsepersonell.

Denne opplæringen tar for seg følgende læringsmål (klikk på målene for å vise punktene):

Kunnskaper
  • Omfang av alkoholbruk i samfunnet og blant sykehuspasienter
  • Forstå hvordan man kan bruke kartleggingsverktøyet Audit-C
  • Vite at det finnes en prosedyre for å forebygge alkoholdelir
  • Vite at det finnes verktøy for å kartlegge alkoholbstinens – Ciwa-Ar
Ferdigheter
  • Være i stand til å kartlegge pasienters alkoholbruk
  • Gjennomføre kartlegging av pasienter
  • Følge opp kartlegging med nødvendige tiltak
  • Vite om, og følge flytskjema i prosedyre for å forebygge delir
Holdninger
  • Være villig til å snakke med pasienten om alkohol
  • Være villig til å dokumentere i journal og epikrise

Kurset består av 6 kapitler og en ressursbank. Kurset kan tas i enkeltdeler, men skal man ta hele kurset bør man beregne 30-45 minutter. Trykk i boksen nedenfor for å sette i gang (åpnes i eksternt vindu)!