+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Spise- og ernæringsvansker hos barn

– identifisering, kartlegging og klassifisering

I dette kurset vil du lære om:

  • normal spiseutvikling hos barn og om vanlige utfordringer
  • hvordan du identifiserer og klassifiserer spisevansker hos barn og
  • hvordan du bidrar til å ivareta barn med sammensatte spisevansker gjennom tverrfaglig samarbeid

Kurset tar ca. 30 minutter å gjennomføre, og inneholder lyd.

Målgruppe

Leger i spesialisering (LIS)

Kurset egner seg også for annet helsepersonell