Illustrasjon: Shutterstock

Stasjonære oksygen-konsentratorer

I dette kurset har vi samlet viktig kunnskap for å bruke de ulike stasjonære oksygenkonsentratorene:

  • EverFlo Q
  • Perfect O2
  • Kröber
  • Platinum 9

Kurset er bygget opp slik at du kan velge å gjennomføre hele kurset eller kun gå inn på et spesifikt apparat.