+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Tann- og munnstell i sykepleien

Hensikten med dette kurset er å sette pleiepersonell i stand til å gi pasientene et tilfredsstillende tannhelsetilbud. For å få til det trenger du basiskunnskap om tenner og munnhule.

For å utføre et individuelt tilrettelagt munnstell kreves det at pleiepersonellet har kunnskap om de vanligste munnhulesykdommene, smertebilder, ulike tannbehandlingsformer og restaureringsarbeider. Vi presenterer og forklarer ulike hjelpemidler som vi anbefaler.

Det tar ca. 25 minutter å gjennomføre kurset.