Tann- og munnstell i sykepleien

Hensikten med dette kurset er å sette pleiepersonell i stand til å gi pasientene et tilfredsstillende tannhelsetilbud. For å få til det trenger du basiskunnskap om tenner og munnhule.

For å utføre et individuelt tilrettelagt munnstell kreves det at pleiepersonellet har kunnskap om de vanligste munnhulesykdommene, smertebilder, ulike tannbehandlingsformer og restaureringsarbeider. Vi presenterer og forklarer ulike hjelpemidler som vi anbefaler.

Det tar ca. 25 minutter å gjennomføre kurset.