+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Teknisk desinfeksjon

Teknisk desinfeksjon er desinfeksjon av utstyr, inventar og flater.

Desinfeksjon uskadeliggjør de fleste mikroorganismer som virus, bakterier og sopp. Kurset omhandler de ulike måtene å utføre teknisk desinfeksjon på.

Kurset omtaler ikke desinfeksjon av hud og slimhinner samt rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop.

Målgruppen er medarbeidere som skal utføre teknisk desinfeksjon.
Tid: 15-20 minutter.