+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Telefontolking

Hver dag gjennomføres mange konsultasjoner i helsetjenesten hvor det trengs tolk. Det er behov for tolking i mer enn 100 språk i Norge.

De fleste forbinder tolking med fremmøtetolking der tolken er til stede i rommet. Men mange tolkeoppdrag, spesielt utenfor de største byene, foregår via telefon.

I dette kurset får du en kort introduksjon til telefontolking.