+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Transfusjon utenfor sykehus

Ambulerende sykepleieteam og Blodbanken ved Akershus universitetssykehus HF tilbyr transfusjon på kommunale institusjoner som sykehjem, KAD og lignende.

Lær mer om transfusjon og mulighetene for å gjøre dette der pasienten er, og dermed spare pasienten for belastningen med transport til og fra sykehus.