+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Trykksår

Målgruppe

Du som har medansvar for pasienter og brukere.

Læringsmål

Etter fullført kurs skal du kunne:

  • identifisere pasienter som risikerer å få trykksår
  • forebygge trykksår
  • identifisere og reversere trykksår

Kurset bygger på Tiltakspakke for forebygging av trykksår i Pasientsikkerhetsprogrammet. Den tar for seg forebygging av trykksår gjennom syv tiltak.

Det tar ca. 12 minutter å gjennomføre kurset med ett case og litt lenger hvis du vil se flere case.