Trykksår

Målgruppe

Du som har medansvar for pasienter og brukere.

Læringsmål

Etter fullført kurs skal du kunne:

  • identifisere pasienter som risikerer å få trykksår
  • forebygge trykksår
  • identifisere og reversere trykksår

Kurset bygger på Tiltakspakke for forebygging av trykksår i Pasientsikkerhetsprogrammet. Den tar for seg forebygging av trykksår gjennom syv tiltak.

Det tar ca. 12 minutter å gjennomføre kurset med ett case og litt lenger hvis du vil se flere case.

Course Content