Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Ungdomspasienten

Helsepersonell som jobber med pasienter i alderen 12-25 år
Ca. 30 min

Hensikten med kurset er å gi deg kunnskap om ungdomspasienten og ungdomsmedisin slik at du kan bidra til å skape en ungdomsvennlig helsetjeneste.

Etter kurset skal du vite:

  • hvorfor det er viktig med fokus på ungdomshelse
  • hva som kjennetegner en ungdomsvennlig helsetjeneste
  • hva som kjennetegner ungdom med hensyn til biologiske og psykososiale faktorer
  • hva overgangsforløp for ungdom er
  • hvordan du kan praktisere effektiv kommunikasjon med ungdom
  • hvordan du kan bruke ulike verktøy for å møte ungdom på best mulig måte

Målgruppe
Alt helsepersonell som jobber med pasienter i alderen 12-25 år

Tiden det tar for gjennomføring av kurset
Ca. 30 minutter