+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Væskebehov og intravenøs tilførsel

Dette kurset handler om kroppens væskebehov, spesielle forhold hos eldre, og hva vi kan gjøre når vanlig væsketilførsel ikke lenger er tilstrekkelig. Kurset retter seg først og fremst mot sykepleiere i primærhelsetjenesten, men hjelpepleiere og assistenter er også i målgruppen fordi de er involvert i pasientobservasjoner.