Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Veiledning av studenter i praksis

Helsepersonell som veileder studenter i praksis
Variabelt, avhenger av hvordan kurset tas i bruk
Student i uniform med bøker i armeneFoto: Shutterstock, brukt i kurset

Helse Sør-Øst har utarbeidet et tverrfaglig e-læringskurs i veiledning. Kurset består av moduler som omhandler ulike temaer innen veiledning av studenter. 

Estimert gjennomføringstid på de enkelte modulene står i innledningen til hver modul. Tidsbruken vil variere avhengig av tiden du bruker til å gjennomføre oppgavene.

Kursets innhold

Her finner du en oversikt over de ulike kursmodulene.
Det anbefales at man starter med introduksjonskurset “Veiledning av studenter i praksis”.

De øvrige kursmodulene har en tematisk struktur som alle bygger på introduksjonskurset. Disse trenger man
ikke ta i en bestemt rekkefølge, og kan også brukes som oppslagsverk og til støtte for de som veileder.

  1. Veiledning av studenter i praksis
  2. Veiledning av studenter – Forventningssamtalen
  3. Veiledning av studenter – Bestått eller ikke bestått praksis
  4. Veiledning av studenter – Skikkethetsvurdering
  5. Veiledning av studenter – Aktiv lytting
  6. Veiledning av studenter – Spørsmål i veiledning
  7. Veiledning av studenter – Læringsutbytter
  8. Veiledning av studenter – Tospann
  9. Veiledning av studenter – Mangfoldskompetanse
  10. Veiledning av studenter – Tilbakemeldinger