Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Velferdsteknologi og hverdagsmestring

Medarbeidere i helse- og omsorgstjenestene i bydelene og helsehusene i Oslo kommune
Tid ikke angitt
Bilde: Helseetaten

Oslo kommune og Helseetaten har utviklet to kurs i velferdsteknologi på basis- og fordypningsnivå og et praksishefte med aktiviteter. Kursene ligger på KS-læring og revideres jevnlig.

Velferdsteknologi og hverdagsmestring på basisnivå

Målgruppe for opplæring er alle medarbeidere og ledere i helse- og omsorgstjenestene, fortrinnsvis i bydelene og helsehusene. Opplæringen er en del av onboarding til nyansatte.

Hovedmål for basisopplæringen er at medarbeidere skal:

 • Kjenne til og ha kunnskap om hverdagsmestring, samt benytte denne kunnskapen til å gi en god tjeneste som bygger på den enkeltes ressurser og hva som er viktig for innbyggerne
 • Kunne identifisere brukere til velferdsteknologiske løsninger som underbygger mestring
 • Kunne informere om og motivere brukere til å ta i bruk velferdsteknologi
 • Fremme samarbeid på tvers av tjenester for å sikre god faglighet og deling av erfaringer

Opplæringen skal bidra til å styrke kompetanse og fagutvikling innen velferdsteknologi og hverdagsmestring. Medarbeidere skal ha kunnskap om:

 • fremtidige behov i helse- og omsorgssektoren, og hvorfor innovasjon er viktig
 • hverdagsmestring som tankesett
 • hvorfor vi skal ta i bruk velferdsteknologi og fokusere brukers egne ressurser og hverdagsmestring
 • hvordan involvere brukere i arbeidet med velferdsteknologi
 • ulike typer teknologi med ulike formål og områder
 • lovverk som regulerer bruk av velferdsteknologi og ansvarsområder til tjenesteansvarlig (TA) og primærkontakt (PK)
 • etikk og etiske dilemmaer
 • hvor du finner informasjon om velferdsteknologi og hverdagsmestring i Oslo kommune

Kontaktperson: Siri Homelien –kursansvarlig (Helseetaten) siri.homelien@hel.oslo.kommune.no 

Velferdsteknologi og hverdagsmestring på fordypningsnivå

Målgruppe for opplæring på fordypningsnivå er mellomledere og ressurspersoner i velferdsteknologi i tjenestene i hjemmet som har et kartleggings- og oppfølgingsansvar i velferdsteknologi.

Hovedmål for opplæring på fordypningsnivå er at ressurspersoner og mellomledere i tjenesten skal ha

 • kunnskap om velferdsteknologisatsningen i Oslo og ansvarsområder og oppgaver virksomhetene har
 • kunnskap om hvordan endringsarbeid og oppgavene til velferdsteknologi påvirker gevinstrealisering
 • kompetanse i tverrfaglig kartlegging og oppfølging av brukere
 • kompetanse i brukerinvolvering for å sikre god faglig oppfølging av brukere
 • kompetanse innenfor ansvarsområdene til velferdsteknologi ferdigheter i utførelsen av oppgavene til velferdsteknologi
 • tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter til å veilede kollegaer i oppfølging av velferdsteknologi

Fordypning i velferdsteknologi består av fire moduler og temaer:

 • Modul 1: Satsningen på velferdsteknologi i Oslo
 • Modul 2: Tverrfaglig kartlegging, vurdering og oppfølging
 • Modul 3: Ansvarsområder og oppgaver i økosystemet til velferdsteknologi
 • Modul 4: Endringsledelse og gevinstrealisering

Hver modul består av både teori og aktiviteter som skal gjøres hver for seg eller sammen. Opplæringen benytter Workplace, KS Læring, podkast, film og Praksishefte.

Kontaktperson: Siri Homelien –kursansvarlig (Helseetaten) siri.homelien@aleksander-lundhel-oslo-kommune-no

Praksishefte med aktiviteter

I opplæringen på fordypningsnivå vises det til et praksishefte med ulike aktiviteter til forbedrings- og utviklingsarbeid i tjenestene. Målet er å tydeliggjøre roller, ansvarsområder og oppgaver knyttet til velferdsteknologi og endringsarbeidet i tjenestene.