+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Volds- og overgreps-håndtering for legevaktpersonell

Kurset gir deg kunnskap om hvordan du kan bidra til å avdekke vold, ivareta og trygge pasienten og dokumentere skader. Det tar 6–8 timer å gjennomføre.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har laget kurset på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Innhold:

  1. Introduksjon
  2. Helse- og samfunnseffekter
  3. Rolle, ansvar og lovverk
  4. Alarmtegn, avdekking, kommunikasjon
  5. Medisinsk akutthjelp
  6. Rettsmedisinske forhold: Sporsikring og skadedokumentasjon
  7. Å handle, trygghetsplanlegging, skadeavverging
  8. Oppfølgingstilbud og samarbeid på tvers
  9. Egen sikkerhet på legevakt

Kurset er optimalisert for nettleserene Safari, Firefox, Opera eller Chrome på datamaskin (ikke mobil eller nettbrett).

NB: Dette kurset har egen innlogging med mulighet for kursbevis. Kurset gir dermed ikke mulighet for kursbevis fra Kompetansebroen. Hvis du klikker “Merk som fullført” hos oss, vil du ikke få opp kursbevis på “Min side.”