Volds- og overgreps-håndtering for legevaktpersonell

Kurset gir deg kunnskap om hvordan du kan bidra til å avdekke vold, ivareta og trygge pasienten og dokumentere skader. Det tar 6–8 timer å gjennomføre.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har laget kurset på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Innhold:

  1. Introduksjon
  2. Helse- og samfunnseffekter
  3. Rolle, ansvar og lovverk
  4. Alarmtegn, avdekking, kommunikasjon
  5. Medisinsk akutthjelp
  6. Rettsmedisinske forhold: Sporsikring og skadedokumentasjon
  7. Å handle, trygghetsplanlegging, skadeavverging
  8. Oppfølgingstilbud og samarbeid på tvers
  9. Egen sikkerhet på legevakt

Kurset er optimalisert for nettleserene Safari, Firefox, Opera eller Chrome på datamaskin (ikke mobil eller nettbrett).