+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

ABCDE og NEWS

Filmen viser eksempel på hvordan man bruker ABCDE som metode for systematisk observasjon og skåringsverktøyet NEWS som er et validert verktøy for å identifisere forverret tilstand. Dette verktøyet er utviklet for å oppdage hjertestans, mortalitet og overflytting til intensiv avdeling innen 24 timer.