ABCDE og NEWS

Filmen viser eksempel på hvordan man bruker ABCDE som metode for systematisk observasjon og skåringsverktøyet NEWS som er et validert verktøy for å identifisere forverret tilstand. Dette verktøyet er utviklet for å oppdage hjertestans, mortalitet og overflytting til intensiv avdeling innen 24 timer.

 

Filmen er produsert av Kompetansebroen i samarbeid med Senter for medisinsk simulering (SIM) ved Akershus universitetssykehus.