+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Velferdsteknologi – Ansvar for egen helse

VIS– Velferdsteknologi i sentrum. Et tilbud til innbyggere med kronisk sykdom. Ved hjelp av teknologiske løsninger følges innbyggere opp på avstand. De utfører målinger (for eksempel blodtrykk, puls, vekt, blodsukker med mer) selv, og svarer på enkle spørsmål knyttet til sin helse. Disse målingene går over til bydelen hvor et responssenter følger dem opp.

Hensikten er å gi innbyggerne med kronisk sykdom mer kunnskap om sin egen helse og sykdom. De blir veiledet av responssenteret slik at de tidligere kan fange opp endringer i sykdomsbildet, for å unngå unødvendige innleggelser. Dette gir økt mestring og mulighet for å ta mer ansvar for sin egen helse.

Film og tekst er hentet fra VIS – Velferdsteknologi i sentrum.