+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi

Nasjonalt velferdsteknologiprogram sitt webinar om “Behandling av personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene” med foredragsholderne Ann-Kristin Wassvik, jurist i Helsedirektoratet og Aasta Margrethe Hetland, jurist i Normen/Direktoratet for e-helse.

(PS: Webinar starter 5.30 min. ut i filmen)