+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Blir pappa kvalt? Palliasjon til Covid-19-pasienter

Med bakgrunn i en ny prosedyre for behandling av Covid-19-pasienter utviklet av Palliativt senter ved Ahus viser denne filmen en dramatisering av hendelser som veldig ofte utspiller seg i forbindelse med Covid-19. Det er også publisert en podkastepisode av podkasten “Helhjerta” om dette temaet. Hør den her.

Filmen er produsert av Avdeling for kompetanse og utdanning i samarbeid med Palliativt senter ved Akershus universitetssykehus.

Fagansvarlig: Seksjonsoverlege Siri Steine, Palliativt senter, Ahus