+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Select your area

Dette fikser du, Lilly!

Lilly, spilt av Grete Lill Tangen, er hjemmeboende og synes det er greit å få service av hjemmesykepleien. Men Lilly klarer å utføre daglige aktiviteter bedre enn hun tror.

Film om hverdagsmestring, som er laget av Stavanger kommune.