Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Etisk refleksjon (Martin-filmene)

Etisk bevissthet utvikles best i dialog og samspill med andre. KS-læring har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet filmer til bruk for etisk refleksjon.

Filmene presenterer en oppdiktet fortelling fra hjemmesykepleien og sykehjemmet «Granly», basert på ulike hendelser og erfaringer fra virkeligheten. Det er korte filmsekvenser, og etter hver av dem presenteres spørsmål og utfordringer som egner seg for diskusjon i gruppe. Målet med refleksjonene er å bli mer bevisst egne holdninger, verdier og tanker, samt lære seg å identifisere de etiske utfordringene og dilemmaene man møter i egen arbeidshverdag (KS-læring).

Filmene er delt inn i 3 ulike tema:

Medbestemmelse

Her finner du fire filmer som handler om medbestemmelse. Filmene bygger på case i film 1 (Martin vil ikke ta medisiner) og tar for seg ulike utfordringer sykepleierne møter på i denne situasjonen.

Martin vil ikke ta medisiner. Scene 1
Hvilke verdier og hensyn er viktige her? Scene 2
Hvordan håndtere at Martin ikke vil ta medisiner. Scene 3
Hvorfor etisk refleksjon er viktig. Scene 4

Respekt og holdninger

Martin har kommet på sykehjem. Her finner du fem filmer som utspiller seg på sykehjemmet Martin har kommet på og utfordringer rundt spisesituasjonen og håndtering av dette.

Mating av flere. Verdier på spill. Scene 1.
Utagerende adferd. Verdier på spill. Scene 2.
Martin vil ikke spise. Verdier på spill. Scene 3.
Hvordan håndtere at Martin ikke vil spise. Scene 4.
Martin dør. Scene 5.

Hverdagskultur

Martin er død. I disse to filmene får du et innblikk i kulturen som har vært på sykehjemmet Martin har bodd på, hvilken lærdom sykehjemmet har gjort seg og hvilke tiltak som er iverksatt for å bedre arbeidet rundt etiske problemstillinger.

Martin er død. Møte med pårørende. Scene 1.
Hvordan jobbe med etisk refleksjon og organisasonsetikk. Scene 2.

Samarbeid om Martin-filmene

Filmene ble finansiert av Helse og omsorgsdepartementet gjennom prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS. Filmen ble til som et samarbeid mellom KS og Transform learning. Viktige bidragsytere var Tom Eide og Einar Aadland (Diakonhjemmet høyskole), Lillian Lillemoen (Senter for medisinsk etikk, UiO) og Rådet for etisk refleksjon i Larvik kommune. Sentrale i filmene er også ansatte og beboere på Belset omsorgsbolig i Bærum kommune, som stilte både lokaler og seg selv til disposisjon for filmingen.