Mindful lessons for clinicians and teachers

Helsepersonell har en utfordrende arbeidssituasjon hvor det er viktig å ta vare på seg selv. En av verdens fremste eksperter på lege-pasientkommunikasjon, Ronald Epstein, gjestet denne uken Ahus og presenterte enkle teknikker og metoder innenfor mindfulness som kan integreres i hverdagen og forbedre situasjonen på jobb.