+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Fødselsforberedende filmer på flere språk

Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus har i samarbeid med Norske kvinners sanitetsforening nå laget filmsnutter som tar for seg graviditet, fødsel og barseltid. Filmene er spesielt rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn, men kan være nyttig for alle kvinner som skal føde.

Om du klikker deg inn på hver enkelt film finner du den på norsk, og dubbet på engelsk, somali, urdu og ukrainsk. Det vil komme filmer som er dubbet til arabisk og tigrinja i løpet av høsten 2022.

Filmene ligger også på Helsenorge.