+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Select your area

Fødselsforberedende filmer

Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus har i samarbeid med Norske kvinners sanitetsforening nå laget filmsnutter som tar for seg graviditet, fødsel og barseltid. Filmene er spesielt rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn, men kan være nyttig for alle kvinner som skal føde.