+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Grorud helsestasjon – etterkontroll etter fødsel

Med inspirasjon fra FAFUS prosjektet (Familieplanlegging og forebygging av uønsket svangerskap og abort blant innvandrerkvinner) utfører Grorud helsestasjon etterkontroll etter fødsel og tilbyr gratis prevensjonsmidler. Se videoreportasjen her.