+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Hands Up!
En feel-good film om håndhygiene

Hands Up er en feel-good film om god håndhygiene, laget av Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet og Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved Akershus universitetssykehus HF.