+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Hva forskes på ved Sykehuset i Vestfold?

I forbindelse med de nasjonale “Forskningsdagene” arrangerer Sykehuset i Vestfold “Åpen forkningskveld”. I fjor samlet arrangementet over 100 deltakere på sykehuset når forskere fra SiV holdt spennende foredrag og stands om ulike dagsaktuelle temaer. I år holdes arrangementet digitalt.

Ønsket er å spre mer informasjon til befolkningen og helsepersonell om forskning og hva det forskes på ved Sykehuset i Vestfold.

Klikk deg inn på de videoene med temaer du finner interessant, len deg tilbake og nyt.
Hver video varer ca. 10-15 minutter.

Velbekomme!

Vi håper mange kan ha glede av presentasjonene digitalt i år, og at vi på nytt kan samles ved Sykehuset i Vestfold for “Åpen forskningskveld 2021” neste år. 

Se filmene under:

Covid-19 – WHO studien

Asgeir Johannessen er overlege og forsker ved Infeksjonsmedisinsk avdeling på Sykehuset i Vestfold. Han er også lokalt ansvarlig for behandlingsstudien på Covid-19, som styres av WHO (verdens helseorganisasjon), hvor Sykehuset i Vestfold er med.

I denne presentasjonen får dere høre mer om Covid-19, og med de siste oppdateringer fra denne viktige WHO-studien.

Blir man smartere av å trene – er det en sammenheng mellom kognisjon og kondisjon?

Jens Egeland er professor II og psykolog ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold. Han driver og har drevet en rekke studier innenfor fagfeltet.

I denne presentasjonen får dere høre mer om hjernen og trening, og forskning som er gjort på det. Blir man smartere av å trene – og hva er sammenhengen mellom hvordan hjernen fungerer og hvor godt trent man er?

Antibiotikaresistens.

Kartlegging av bakterienes arvestoff – og hvordan gjør vi det og hvorfor er det viktig?

Dagfinn Skaare er overlege i mikrobiologi ved Sykehuset i Vestfold og har tatt en PhD om antibiotikaresistens. Til daglig er han smittevernoverlege og drifter en rekke studier om antibiotikaresistens ved Sykehuset i Vestfold.

I denne presentasjonen får du høre mer om hva antibiotikaresistens egentlig er og hvorfor det snakkes så mye om.

Hvorfor er det så vanskelig å holde vekten?

Jøran Hjelmesæth er professor II og seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, og driver en rekke studier innen fedme-forskning.

I denne presentasjonen får dere høre mer om hvorfor det er så vanskelig å holde vekta, og hva forskningen viser om fedme og overvekt.

Trening etter hjertesykdom

Kari Peersen er spesialfysioterapeut og har jobbet med kliniske studier i mange år. Hun har også en PhD innen hjerterehabilitering.

I denne presentasjonen får dere høre generelt om trening etter hjertesykdom, og om NOR-COR studien som undersøker behandlingen og oppfølgingen av hjertepasienter. Studien ledes av John Munkehagen fra Vestre Viken, og Sykehuset i Vestfold under Kari Peersen har bidratt til studien.

Prostatakreft – hva er konsekvensen av å teste PSA?

Erik Skaaheim Haug er overlege ved urologisk seksjon ved Sykehuset i Vestfold og har en PhD innen samme fagfelt.

I denne presentasjonen får dere høre mer om prostatakreft, hva betyr det å teste PSA og hvorfor gjør man det og hva er konsekvensen?